struct ov_ProfilingInfo_t

Store profiling info data.